dziadekadam

Wybory w Japonii

In Uncategorized on 04/09/2009 at 3:02 pm

Dla lepszego zrozumienia treści należy przypomnieć, że Japonia jest monarchią konstytucyjną, a jej głównymi organami ustawodawczymi są Izba Reprezentantów i Izba Radców.

Zasady demokratycznego wyboru przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i w niektórych przypadkach sądowniczej reguluje Ustawa o powszechnym prawie wyborczym z 15. kwietnia 1950 roku ( wielokrotnie nowelizowana) oraz art. 54 konstytucji, który mówi: W przypadku rozwiązania Izby Reprezentantów powszechne wybory do tej Izby muszą się odbyć w okresie czterdziestu (40) dni od daty rozwiązania, a Parlament musi zebrać się w okresie trzydziestu dni od daty wyborów. W okresie wyborów Izba Reprezentantów jest rozwiązana, nie działa również Izba Radców. Jednakże w razie nagłej potrzeby państwowej Rząd może zwołać Izbę Radców na sesję nagłą. Środki podjęte na sesji określonej w ustępie poprzednim, mają charakter tymczasowy i tracą moc, o ile nie zaakceptuje ich Izba Reprezentantów w terminie dziesięciu (10) dni od otwarcia następnej sesji Parlamentu.; [1]Czynne prawo wyborcze według powyższej ustawy posiadają obywatele powyżej 20 roku życia, natomiast bierne do Izby Reprezentantów obywatele, którzy ukończyli 25 lat, a do izby Radców 30 lat.

Kobiety głosujące w Japonii [zdjęcie archiwalne]

Do Izby Reprezentantów wybieranych jest 500 deputowanych, w tym w okręgach jednomandatowych 300, a 200 przy zastosowaniu metody proporcjonalnej w 11 regionach, zaś do Izby Radców 252, z czego w okręgach wielomandatowych 152, a 100 według metody proporcjonalnej. Kandydatury mogą zgłaszać wyłącznie partie albo organizacje polityczne wypełniające co najmniej jeden warunek: mają co najmniej 5 parlamentarzystów w obu izbach, uzyskały co najmniej 2% ważnie oddanych głosów w ostatnich wyborach, mają kandydatów w liczbie co najmniej 1/5 ogólnej liczby mandatów w danym okręgu. Dodatkowo obowiązują przepisy o konieczności wniesienia depozytu pieniężnego w jednomandatowych okręgach wyborczych do Izby Reprezentantów i wielomandatowych do Izby Radców w wysokości 3 mln jenów. W przypadku nie uzyskania przez kandydata co najmniej jednej dziesiątej ważnych oddanych głosów depozyt przepada na rzecz Skarbu Państwa.

Sama kampania wyborcza też jest ograniczona licznymi przepisami. Kampania może trwać tylko 15 dni dla kandydatów do Izby Reprezentantów i 18 dni do Izby Radców. Zabronione jest prowadzenie kampanii od drzwi do drzwi.Od nowelizacji z 1962 roku partie mogą przeprowadzić tylko cztery spotkania wyborcze, dla każdego kandydata, podczas których mieli prawo rozprowadzić do 500 plakatów wyborczych. Ograniczona również była swoboda używania ulotek, których można było mieć trzy rodzaje, z tym że ich treść musiała być zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale nie mogły być kolportowane rod drzwi do drzwir1;, ani rozrzucane z samolotów nad kompleksami domów mieszkalnych. Po wprowadzonej nowelizacji ustawy w 1975 roku wprowadzono udogodnienie dla partii, które posiadają co najmniej 25 kandydatów w Izbie Reprezentantów lub 10 w Izbie Radców. Mogły one używać plakatów wyborczych nawołujących do oddania na nie głosów, lecz bez podawania nazwisk kandydatów. Pozwolono również na wykupywanie dodatkowego czasu antenowego na prowadzenie kampanii wyborczej, ale nie wolno go wykorzystywać na rzecz agitacji na danego kandydata, ale jedynie na prezentowanie programu politycznego. Podobnie liderzy partii, czy członkowie parlamentu występujący w takich audycjach mogą jedynie mówić o swojej działalności partyjnej, nie mogą prowadzić kampanii wyborczej. Występuje również kontrola mass mediów, władze nie zezwalają na wykupienie czasu antenowego w telewizji czy radiu, ani też ogłoszeń w prasie na prowadzenie kampanii wyborczej. Należy zwrócić uwagę na to, że to rząd wykupuje w imieniu kandydatów takie miejsca w gazetach i czas antenowy. Wskutek czego każdy kandydat może skorzystać z bezpłatnych dwóch audycji w telewizji publicznej i jeśli wyrazi chęć to w dwóch następnych stacjach prywatnych. Podobna sytuacja występuje w na okres przypadku rozgłośni radiowych: po jednej audycji wyborczej po pięć i pół minuty w rozgłośni publicznej i prywatnej. Taka sytuacja doprowadza do wielu nadużyć. Przykładowo stacje telewizyjne często pokazują swoje preferencje polityczne, pokazując częściej tych polityków, których popierają. Istniejący zakaz publikowania sondaży jest omijany poprzez wydawanie artykułów opartych na takich sondażach.

Tarō Asō

Aby zapobiec skandalom korupcyjnym w 1994 roku wprowadzono na okres 5 lat zakaz przyjmowania przez komitet wyborczy kandydata od przedsiębiorstw lub organizacji dotacji przekraczającej rocznie sumę 500 tysięcy jenów. Po upływie tego okresu ma obowiązywać całkowity zakaz tworzenia indywidualnych funduszy wyborczych.

Omawiając system wyborczy należy również zwrócić uwagę na wybory na szczeblu lokalnym. Na wszystkich szczeblach wybiera się ciała przedstawicielskie oraz szefów administracji, którzy nie podlegają żadnemu urzędowi centralnemu, ale właśnie reprezentacji lokalnej. Ustawa reguluje liczbę członków poszczególnych parlamentów prefekturalnych w zależności od liczby mieszkańców. W prefekturach z ludnością do 700 tysięcy r11; ma 40 mandatów, z ludnością od 700 tysięcy do 1 mln r11; dodatkowo jeden mandat na każde kolejne 70 tysięcy, przy czym liczba mandatów nie może przekroczyć 120. W gminach występuje podobna sytuacja liczba mandatów wynosi od 12 do 100. Oryginalnym przepisem wydaje się możliwość zmniejszenia przez władze lokalne ustawowej liczby mandatów, co jest bardzo powszechne ze względu na oszczędności środków finansowych. W wyborach do władz lokalnych mogą brać udział wszyscy, a nie tylko reprezentanci partii politycznych. Kandydat musi wnieść depozyt pieniężny: w wyborach do parlamentów prefekturalnych w wysokości 600 tysięcy jenów, a w wyborach gubernatorów 3 mln jenów.[2]
[1]Cyt. za: Konstytucja op. cit., art. 54.
[2]K. Karolczak, System konstytucyjny Japonii, s. 51 r11; 55.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: